8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 16/06/2021 (7/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
thứ năm, 17/06
thứ sáu, 18/06
thứ bảy, 19/06
VJ
VJ713 (A_Eco)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (T-P/thông tiết kiệm)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Deluxe)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Y_SBoss)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.299.000 ₫
+10 điểm