8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 21/06/2021 (12/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ sáu, 18/06
thứ bảy, 19/06
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (J_Eco)
08:30
VII
1h40p
Bay thẳng
10:10
DLI
589.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (J_Deluxe)
08:30
VII
1h40p
Bay thẳng
10:10
DLI
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h40p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.979.000 ₫
+10 điểm