8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 23/06/2021 (14/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
thứ bảy, 26/06
VJ
VJ713 (Z_Eco)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Deluxe)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (K-P/thông tiết kiệm)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
2.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Y_SBoss)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
VII
1h35p
Bay thẳng
13:00
DLI
3.299.000 ₫
+10 điểm