10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/06/2021 (20/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ bảy, 26/06
chủ nhật, 27/06
thứ hai, 28/06
thứ ba, 29/06
thứ tư, 30/06
thứ năm, 01/07
thứ sáu, 02/07
QH
QH2075 (ECONOMYSAVER)
09:50
VII
1h30p
Bay thẳng
11:20
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Eco)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (T-P/thông tiết kiệm)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
450.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Z_Deluxe)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
879.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (K-P/thông tiết kiệm)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2075 (BUSINESSSMART)
09:50
VII
1h30p
Bay thẳng
11:20
DLI
2.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Y_SBoss)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (C-Th/gia linh hoạt)
14:55
VII
1h35p
Bay thẳng
16:30
DLI
2.970.000 ₫
+10 điểm