5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/11/2021 (1/10 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ ba, 02/11
thứ tư, 03/11
thứ năm, 04/11
thứ sáu, 05/11
thứ bảy, 06/11
chủ nhật, 07/11
thứ hai, 08/11
VJ
VJ713 (E1_ECO)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
39.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2075 (ECONOMYSAVER)
09:15
VII
1h30p
Bay thẳng
10:45
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A1_DLX)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
809.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2075 (BUSINESSSMART)
09:15
VII
1h30p
Bay thẳng
10:45
DLI
2.500.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.760.000 ₫
+10 điểm