8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/11/2021 (8/10 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ ba, 09/11
thứ tư, 10/11
thứ năm, 11/11
thứ sáu, 12/11
thứ bảy, 13/11
chủ nhật, 14/11
thứ hai, 15/11
VJ
VJ713 (E_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
VII
1h35p
Bay thẳng
12:35
DLI
449.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Deluxe)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (K-P/thông tiết kiệm)
11:00
VII
1h35p
Bay thẳng
12:35
DLI
1.349.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:00
VII
1h35p
Bay thẳng
12:35
DLI
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
11:00
VII
1h35p
Bay thẳng
12:35
DLI
2.610.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
11:00
VII
1h35p
Bay thẳng
12:35
DLI
2.970.000 ₫
+10 điểm