9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 31/10/2020 (15/9 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
thứ ba, 03/11
VJ
VJ713 (E_Eco)
09:00
VII
1h35p
Bay thẳng
10:35
DLI
68.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (A-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Deluxe)
09:00
VII
1h35p
Bay thẳng
10:35
DLI
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (K-P/thông tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
1.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.419.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
09:00
VII
1h35p
Bay thẳng
10:35
DLI
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm