7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
VN
VN1571 (P-Siêu tiết kiệm)
15:35
VII
2h30p
Bay thẳng
18:05
DLI
319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
15:35
VII
2h30p
Bay thẳng
18:05
DLI
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
VII
2h30p
Bay thẳng
18:05
DLI
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
VII
2h30p
Bay thẳng
18:05
DLI
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (T_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (T_Deluxe)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Y_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.790.000 ₫
+10 điểm