5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/06/2021 (13/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ bảy, 19/06
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
thứ ba, 22/06
thứ tư, 23/06
thứ năm, 24/06
thứ sáu, 25/06
QH
QH2075 (ECONOMYSAVER)
10:15
VII
1h30p
Bay thẳng
11:45
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A1_ECO)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A1_DLX)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
809.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (Y_SBoss)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2075 (BUSINESSFLEX)
10:15
VII
1h30p
Bay thẳng
11:45
DLI
3.800.000 ₫
+10 điểm