7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 25/09/2020 (9/8 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
VJ
VJ713 (W_Eco)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
389.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (W_Deluxe)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:35
VII
1h35p
Bay thẳng
10:10
DLI
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
3.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm