9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 28/09/2020 (12/8 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
VJ
VJ713 (A_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (A-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
619.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Deluxe)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.750.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (I-Phổ thông)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
3.319.000 ₫
+10 điểm