6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 20/10/2020 (4/9 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ bảy, 17/10
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
VJ
VJ713 (A_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
74.500 ₫
+10 điểm
QH
QH2093 (Bamboo Eco)
13:35
VII
1h35p
Bay thẳng
15:10
DLI
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2093 (Bamboo Plus)
13:35
VII
1h35p
Bay thẳng
15:10
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Deluxe)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2093 (Bamboo Business)
13:35
VII
1h35p
Bay thẳng
15:10
DLI
2.338.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.750.000 ₫
+10 điểm