2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/07/2020 (17/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
VJ
VJ713 (R_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
1.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm