5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VN
VN1571 (Q-P/thông tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (M_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
1.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm