6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
QH
QH2093 (Bamboo Eco)
13:35
VII
1h35p
Bay thẳng
15:10
DLI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
149.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2093 (Bamboo Plus)
13:35
VII
1h35p
Bay thẳng
15:10
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (A_Deluxe)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.750.000 ₫
+10 điểm
QH
QH2093 (Bamboo Business)
13:35
VII
1h35p
Bay thẳng
15:10
DLI
2.750.000 ₫
+10 điểm