5 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
Vinh
Đà Lạt
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VJ
VJ713 (O_Eco)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (H-P/thông tiết kiệm)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (S-P/thông linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
2.229.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ713 (V_SBoss)
08:30
VII
1h35p
Bay thẳng
10:05
DLI
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1571 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
VII
1h35p
Bay thẳng
11:15
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm