24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 17/10/2021 (12/9 âm lịch)
Vinh
Hà Nội
thứ năm, 14/10
thứ sáu, 15/10
thứ bảy, 16/10
chủ nhật, 17/10
thứ hai, 18/10
thứ ba, 19/10
thứ tư, 20/10
VN
VN1712 (G-Siêu tiết kiệm)
20:45
VII
55p
Bay thẳng
21:40
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (G-Siêu tiết kiệm)
07:55
VII
55p
Bay thẳng
08:50
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1718 (G-Siêu tiết kiệm)
19:40
VII
55p
Bay thẳng
20:35
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8714 (G-Siêu tiết kiệm)
09:00
VII
1h00p
Bay thẳng
10:00
HAN
69.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1652 (ECONOMYSAVER)
20:25
VII
1h00p
Bay thẳng
21:25
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1712 (E-Siêu tiết kiệm)
20:45
VII
55p
Bay thẳng
21:40
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (E-Siêu tiết kiệm)
07:55
VII
55p
Bay thẳng
08:50
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1718 (E-Siêu tiết kiệm)
19:40
VII
55p
Bay thẳng
20:35
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8714 (E-Siêu tiết kiệm)
09:00
VII
1h00p
Bay thẳng
10:00
HAN
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1712 (K-P/thông tiết kiệm)
20:45
VII
55p
Bay thẳng
21:40
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (K-P/thông tiết kiệm)
07:55
VII
55p
Bay thẳng
08:50
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1718 (K-P/thông tiết kiệm)
19:40
VII
55p
Bay thẳng
20:35
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8714 (K-P/thông tiết kiệm)
09:00
VII
1h00p
Bay thẳng
10:00
HAN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1712 (M-P/thông tiêu chuẩn)
20:45
VII
55p
Bay thẳng
21:40
HAN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:55
VII
55p
Bay thẳng
08:50
HAN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:40
VII
55p
Bay thẳng
20:35
HAN
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8714 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
VII
1h00p
Bay thẳng
10:00
HAN
1.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1652 (BUSINESSSMART)
20:25
VII
1h00p
Bay thẳng
21:25
HAN
1.500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1712 (I-Phổ thông)
20:45
VII
55p
Bay thẳng
21:40
HAN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (I-Phổ thông)
07:55
VII
55p
Bay thẳng
08:50
HAN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1718 (I-Phổ thông)
19:40
VII
55p
Bay thẳng
20:35
HAN
1.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1712 (C-Th/gia linh hoạt)
20:45
VII
55p
Bay thẳng
21:40
HAN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (C-Th/gia linh hoạt)
07:55
VII
55p
Bay thẳng
08:50
HAN
2.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1718 (C-Th/gia linh hoạt)
19:40
VII
55p
Bay thẳng
20:35
HAN
2.199.000 ₫
+10 điểm