3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
Vinh
Hà Nội
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VN
VN1718 (E-Siêu tiết kiệm)
15:35
VII
1h15p
Bay thẳng
16:50
HAN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1718 (L-P/thông tiết kiệm)
15:35
VII
1h15p
Bay thẳng
16:50
HAN
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1718 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
VII
1h15p
Bay thẳng
16:50
HAN
1.239.000 ₫
+10 điểm