57 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 18/01/2021 (6/12 âm lịch)
Vinh
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 15/01
thứ bảy, 16/01
chủ nhật, 17/01
thứ hai, 18/01
thứ ba, 19/01
thứ tư, 20/01
thứ năm, 21/01
VJ
VJ215 (E1_Eco)
22:25
VII
22h10p
Bay thẳng
00:15
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (E1_Eco)
15:45
VII
1h50p
Bay thẳng
17:35
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (E1_Eco)
16:55
VII
1h50p
Bay thẳng
18:45
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (E1_Eco)
19:15
VII
2h05p
Bay thẳng
21:20
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ227 (E1_Eco)
18:10
VII
1h50p
Bay thẳng
20:00
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (E1_Eco)
23:30
VII
22h10p
Bay thẳng
01:20
SGN
85.460 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (A_Eco)
11:40
VII
1h40p
Bay thẳng
13:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7263 (A-Siêu tiết kiệm)
07:25
VII
2h00p
Bay thẳng
09:25
SGN
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7269 (A-Siêu tiết kiệm)
18:20
VII
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (P-Siêu tiết kiệm)
21:30
VII
2h00p
Bay thẳng
23:30
SGN
309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (ECONOMYSAVER)
14:20
VII
1h50p
Bay thẳng
16:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (P-Siêu tiết kiệm)
15:10
VII
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (E-Siêu tiết kiệm)
21:30
VII
2h00p
Bay thẳng
23:30
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7263 (E-Siêu tiết kiệm)
07:25
VII
2h00p
Bay thẳng
09:25
SGN
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (E-Siêu tiết kiệm)
12:40
VII
2h00p
Bay thẳng
14:40
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (E-Siêu tiết kiệm)
15:10
VII
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7269 (E-Siêu tiết kiệm)
18:20
VII
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (A_Deluxe)
22:25
VII
22h10p
Bay thẳng
00:15
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (A_Deluxe)
15:45
VII
1h50p
Bay thẳng
17:35
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (A_Deluxe)
11:40
VII
1h40p
Bay thẳng
13:20
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (A_Deluxe)
16:55
VII
1h50p
Bay thẳng
18:45
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (A_Deluxe)
19:15
VII
2h05p
Bay thẳng
21:20
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ227 (A_Deluxe)
18:10
VII
1h50p
Bay thẳng
20:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (A_Deluxe)
23:30
VII
22h10p
Bay thẳng
01:20
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7269 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:20
VII
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (K-P/thông tiết kiệm)
21:30
VII
2h00p
Bay thẳng
23:30
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7263 (K-P/thông tiết kiệm)
07:25
VII
2h00p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (K-P/thông tiết kiệm)
12:40
VII
2h00p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (K-P/thông tiết kiệm)
15:10
VII
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7269 (S-P/thông linh hoạt)
18:20
VII
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (T_Eco)
09:45
VII
1h50p
Bay thẳng
11:35
SGN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:05
VII
2h00p
Bay thẳng
13:05
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:30
VII
2h00p
Bay thẳng
23:30
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7263 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:25
VII
2h00p
Bay thẳng
09:25
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:40
VII
2h00p
Bay thẳng
14:40
SGN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:10
VII
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
2.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (T_Deluxe)
09:45
VII
1h50p
Bay thẳng
11:35
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (BUSINESSSMART)
14:20
VII
1h50p
Bay thẳng
16:10
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (V_SBoss)
09:45
VII
1h50p
Bay thẳng
11:35
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7263 (I-Phổ thông)
07:25
VII
2h00p
Bay thẳng
09:25
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (I-Phổ thông)
12:40
VII
2h00p
Bay thẳng
14:40
SGN
3.319.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7269 (I-Phổ thông)
18:20
VII
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
21:30
VII
2h00p
Bay thẳng
23:30
SGN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (Y_SBoss)
22:25
VII
22h10p
Bay thẳng
00:15
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Y_SBoss)
15:45
VII
1h50p
Bay thẳng
17:35
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (Y_SBoss)
11:40
VII
1h40p
Bay thẳng
13:20
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (Y_SBoss)
16:55
VII
1h50p
Bay thẳng
18:45
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (Y_SBoss)
19:15
VII
2h05p
Bay thẳng
21:20
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ227 (Y_SBoss)
18:10
VII
1h50p
Bay thẳng
20:00
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (Y_SBoss)
23:30
VII
22h10p
Bay thẳng
01:20
SGN
3.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (C-Th/gia linh hoạt)
11:05
VII
2h00p
Bay thẳng
13:05
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (C-Th/gia linh hoạt)
21:30
VII
2h00p
Bay thẳng
23:30
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7263 (C-Th/gia linh hoạt)
07:25
VII
2h00p
Bay thẳng
09:25
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
VII
2h00p
Bay thẳng
14:40
SGN
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (C-Th/gia linh hoạt)
15:10
VII
2h00p
Bay thẳng
17:10
SGN
3.819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7269 (C-Th/gia linh hoạt)
18:20
VII
2h00p
Bay thẳng
20:20
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (J-Th/gia linh hoạt)
19:45
VII
1h55p
Bay thẳng
21:40
SGN
4.219.000 ₫
+10 điểm