50 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Vinh
TP Hồ Chí Minh
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
QH
QH1155 (Bamboo Eco)
09:10
VII
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Z_Eco)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (W_Eco)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (W_Eco)
22:30
VII
22h10p
Bay thẳng
00:20
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (W_Eco)
11:40
VII
1h50p
Bay thẳng
13:30
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ227 (W_Eco)
19:55
VII
1h50p
Bay thẳng
21:45
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ233 (W_Eco)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (W_Eco)
09:25
VII
1h50p
Bay thẳng
11:15
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
VII
2h00p
Bay thẳng
18:10
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (E-Siêu tiết kiệm)
18:15
VII
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (E-Siêu tiết kiệm)
21:15
VII
2h00p
Bay thẳng
23:15
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (E-Siêu tiết kiệm)
16:35
VII
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (E-Siêu tiết kiệm)
10:35
VII
2h00p
Bay thẳng
12:35
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (E-Siêu tiết kiệm)
19:30
VII
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Plus)
09:10
VII
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (U_Eco)
20:30
VII
1h50p
Bay thẳng
22:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (U_Eco)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
VII
2h00p
Bay thẳng
18:10
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
VII
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (R-P/thông tiêu chuẩn)
21:15
VII
2h00p
Bay thẳng
23:15
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
VII
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
VII
2h00p
Bay thẳng
12:35
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
VII
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (K_Eco)
12:30
VII
1h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
1.159.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
VII
2h00p
Bay thẳng
18:10
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:15
VII
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:15
VII
2h00p
Bay thẳng
23:15
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:35
VII
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:35
VII
2h00p
Bay thẳng
12:35
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:30
VII
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (V_SBoss)
12:30
VII
1h50p
Bay thẳng
14:20
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (V_SBoss)
20:30
VII
1h50p
Bay thẳng
22:20
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (V_SBoss)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (V_SBoss)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (V_SBoss)
22:30
VII
22h10p
Bay thẳng
00:20
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (V_SBoss)
11:40
VII
1h50p
Bay thẳng
13:30
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Y_SBoss)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ227 (W_Eco)
19:55
VII
1h50p
Bay thẳng
21:45
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ233 (W_Eco)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Y_SBoss)
09:25
VII
1h50p
Bay thẳng
11:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Business)
09:10
VII
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
VII
2h00p
Bay thẳng
18:10
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (C-Th/gia linh hoạt)
18:15
VII
2h00p
Bay thẳng
20:15
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (C-Th/gia linh hoạt)
21:15
VII
2h00p
Bay thẳng
23:15
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (C-Th/gia linh hoạt)
16:35
VII
2h00p
Bay thẳng
18:35
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (C-Th/gia linh hoạt)
10:35
VII
2h00p
Bay thẳng
12:35
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (C-Th/gia linh hoạt)
19:30
VII
2h00p
Bay thẳng
21:30
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm