35 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
Vinh
TP Hồ Chí Minh
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
VJ
VJ215 (E_Promo)
22:10
VII
22h10p
Bay thẳng
00:00
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (E_Promo)
19:55
VII
1h50p
Bay thẳng
21:45
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
VJ
VJ227 (E_Promo)
20:50
VII
1h50p
Bay thẳng
22:40
SGN
1.600 ₫
+10 điểm
BL
BL555 (Starter)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
89.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (A_Promo)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (A_Promo)
12:40
VII
1h50p
Bay thẳng
14:30
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (A_Promo)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (A_Promo)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (A_Promo)
11:10
VII
1h50p
Bay thẳng
13:00
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (A_Promo)
09:25
VII
1h50p
Bay thẳng
11:15
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ233 (A_Promo)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (Z_Eco)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (Z_Eco)
12:40
VII
1h50p
Bay thẳng
14:30
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (Z_Eco)
22:10
VII
22h10p
Bay thẳng
00:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Z_Eco)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (Z_Eco)
19:55
VII
1h50p
Bay thẳng
21:45
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (Z_Eco)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (Z_Eco)
11:10
VII
1h50p
Bay thẳng
13:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Z_Eco)
09:25
VII
1h50p
Bay thẳng
11:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ227 (Z_Eco)
20:50
VII
1h50p
Bay thẳng
22:40
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ233 (Z_Eco)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (Bamboo Plus)
16:50
VII
1h55p
Bay thẳng
18:45
SGN
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Plus)
19:30
VII
1h55p
Bay thẳng
21:25
SGN
2.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (Y_SBoss)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (Y_SBoss)
12:40
VII
1h50p
Bay thẳng
14:30
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (Y_SBoss)
22:10
VII
22h10p
Bay thẳng
00:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Y_SBoss)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (Y_SBoss)
19:55
VII
1h50p
Bay thẳng
21:45
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (Y_SBoss)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (Y_SBoss)
11:10
VII
1h50p
Bay thẳng
13:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Y_SBoss)
09:25
VII
1h50p
Bay thẳng
11:15
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ227 (Y_SBoss)
20:50
VII
1h50p
Bay thẳng
22:40
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ233 (Y_SBoss)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (Bamboo Business)
16:50
VII
1h55p
Bay thẳng
18:45
SGN
4.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Business)
19:30
VII
1h55p
Bay thẳng
21:25
SGN
4.750.000 ₫
+10 điểm