55 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/08/2020 (12/7 âm lịch)
Vinh
TP Hồ Chí Minh
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
VJ
VJ213 (A_Promo)
12:40
VII
1h40p
Bay thẳng
14:20
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (A_Promo)
11:45
VII
1h50p
Bay thẳng
13:35
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Eco)
09:10
VII
1h55p
Bay thẳng
11:05
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (Z_Eco)
12:40
VII
1h40p
Bay thẳng
14:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (Z_Eco)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (Z_Eco)
22:30
VII
22h10p
Bay thẳng
00:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (Z_Eco)
11:45
VII
1h50p
Bay thẳng
13:35
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Z_Eco)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (W_Eco)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (W_Eco)
20:20
VII
1h50p
Bay thẳng
22:10
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Plus)
09:10
VII
1h55p
Bay thẳng
11:05
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Z_Eco)
19:50
VII
1h45p
Bay thẳng
21:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (T-P/thông tiết kiệm)
15:35
VII
2h00p
Bay thẳng
17:35
SGN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (T-P/thông tiết kiệm)
20:40
VII
2h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (T-P/thông tiết kiệm)
12:05
VII
2h00p
Bay thẳng
14:05
SGN
619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (R-P/thông tiêu chuẩn)
15:35
VII
2h00p
Bay thẳng
17:35
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:25
VII
2h05p
Bay thẳng
16:30
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
VII
2h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
VII
2h00p
Bay thẳng
14:05
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (L-P/thông tiết kiệm)
15:50
VII
2h00p
Bay thẳng
17:50
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (L-P/thông tiết kiệm)
19:15
VII
2h00p
Bay thẳng
21:15
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7263 (L-P/thông tiết kiệm)
21:05
VII
2h00p
Bay thẳng
23:05
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7269 (L-P/thông tiết kiệm)
17:45
VII
2h00p
Bay thẳng
19:45
SGN
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (S-P/thông linh hoạt)
15:35
VII
2h00p
Bay thẳng
17:35
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (S-P/thông linh hoạt)
14:25
VII
2h05p
Bay thẳng
16:30
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (S-P/thông linh hoạt)
20:40
VII
2h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
VII
2h00p
Bay thẳng
17:50
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (S-P/thông linh hoạt)
12:05
VII
2h00p
Bay thẳng
14:05
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (S-P/thông linh hoạt)
19:15
VII
2h00p
Bay thẳng
21:15
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7263 (S-P/thông linh hoạt)
21:05
VII
2h00p
Bay thẳng
23:05
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7269 (S-P/thông linh hoạt)
17:45
VII
2h00p
Bay thẳng
19:45
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (Y_SBoss)
12:40
VII
1h40p
Bay thẳng
14:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (Y_SBoss)
16:30
VII
1h50p
Bay thẳng
18:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (Y_SBoss)
13:10
VII
1h50p
Bay thẳng
15:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (Y_SBoss)
20:20
VII
1h50p
Bay thẳng
22:10
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (Y_SBoss)
22:30
VII
22h10p
Bay thẳng
00:20
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (Y_SBoss)
11:45
VII
1h50p
Bay thẳng
13:35
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Z_Eco)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Z_Eco)
19:50
VII
1h45p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (I-Phổ thông)
15:35
VII
2h00p
Bay thẳng
17:35
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (I-Phổ thông)
14:25
VII
2h05p
Bay thẳng
16:30
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (I-Phổ thông)
20:40
VII
2h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (I-Phổ thông)
12:05
VII
2h00p
Bay thẳng
14:05
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Business)
09:10
VII
1h55p
Bay thẳng
11:05
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (C-Th/gia linh hoạt)
15:35
VII
2h00p
Bay thẳng
17:35
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (C-Th/gia linh hoạt)
14:25
VII
2h05p
Bay thẳng
16:30
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
VII
2h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (C-Th/gia linh hoạt)
15:50
VII
2h00p
Bay thẳng
17:50
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
VII
2h00p
Bay thẳng
14:05
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
VII
2h00p
Bay thẳng
21:15
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7263 (C-Th/gia linh hoạt)
21:05
VII
2h00p
Bay thẳng
23:05
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7269 (C-Th/gia linh hoạt)
17:45
VII
2h00p
Bay thẳng
19:45
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm