64 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 01/10/2020 (15/8 âm lịch)
Vinh
TP Hồ Chí Minh
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
thứ năm, 01/10
thứ sáu, 02/10
thứ bảy, 03/10
chủ nhật, 04/10
VJ
VJ221 (E_Promo)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (E_Promo)
22:35
VII
22h10p
Bay thẳng
00:25
SGN
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (A_Eco)
13:15
VII
1h50p
Bay thẳng
15:05
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (A_Eco)
22:20
VII
22h10p
Bay thẳng
00:10
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (A_Eco)
14:10
VII
1h50p
Bay thẳng
16:00
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (Bamboo Eco)
18:25
VII
1h55p
Bay thẳng
20:20
SGN
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Eco)
09:10
VII
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (Z_Eco)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (Z_Eco)
22:35
VII
22h10p
Bay thẳng
00:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (P-Siêu tiết kiệm)
16:15
VII
2h00p
Bay thẳng
18:15
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (P-Siêu tiết kiệm)
16:25
VII
2h00p
Bay thẳng
18:25
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (P-Siêu tiết kiệm)
19:20
VII
2h00p
Bay thẳng
21:20
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (E-Siêu tiết kiệm)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (E-Siêu tiết kiệm)
16:15
VII
2h00p
Bay thẳng
18:15
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (E-Siêu tiết kiệm)
09:35
VII
2h05p
Bay thẳng
11:40
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (E-Siêu tiết kiệm)
16:25
VII
2h00p
Bay thẳng
18:25
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (E-Siêu tiết kiệm)
19:20
VII
2h00p
Bay thẳng
21:20
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (E-Siêu tiết kiệm)
10:55
VII
2h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (E-Siêu tiết kiệm)
20:40
VII
2h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Z_Eco)
19:50
VII
1h45p
Bay thẳng
21:35
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Plus)
09:10
VII
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (Bamboo Plus)
18:25
VII
1h55p
Bay thẳng
20:20
SGN
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (A_Deluxe)
13:15
VII
1h50p
Bay thẳng
15:05
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (A_Deluxe)
22:20
VII
22h10p
Bay thẳng
00:10
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (A_Deluxe)
14:10
VII
1h50p
Bay thẳng
16:00
SGN
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (R-P/thông tiêu chuẩn)
20:40
VII
2h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:15
VII
2h00p
Bay thẳng
18:15
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:35
VII
2h05p
Bay thẳng
11:40
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:25
VII
2h00p
Bay thẳng
18:25
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:20
VII
2h00p
Bay thẳng
21:20
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
VII
2h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (S-P/thông linh hoạt)
20:40
VII
2h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (S-P/thông linh hoạt)
16:15
VII
2h00p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (S-P/thông linh hoạt)
09:35
VII
2h05p
Bay thẳng
11:40
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (S-P/thông linh hoạt)
16:25
VII
2h00p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (S-P/thông linh hoạt)
19:20
VII
2h00p
Bay thẳng
21:20
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (S-P/thông linh hoạt)
10:55
VII
2h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
2.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (T_Eco)
12:55
VII
1h50p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (T_Eco)
19:15
VII
1h45p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
VII
1h50p
Bay thẳng
23:00
SGN
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (I-Phổ thông)
16:15
VII
2h00p
Bay thẳng
18:15
SGN
2.979.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (I-Phổ thông)
16:25
VII
2h00p
Bay thẳng
18:25
SGN
2.979.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (T_Deluxe)
12:55
VII
1h50p
Bay thẳng
14:45
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (T_Deluxe)
19:15
VII
1h45p
Bay thẳng
21:00
SGN
2.999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ221 (V_SBoss)
15:10
VII
1h50p
Bay thẳng
17:00
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ223 (V_SBoss)
22:35
VII
22h10p
Bay thẳng
00:25
SGN
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ211 (V_SBoss)
13:15
VII
1h50p
Bay thẳng
15:05
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ213 (V_SBoss)
12:55
VII
1h50p
Bay thẳng
14:45
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ215 (V_SBoss)
22:20
VII
22h10p
Bay thẳng
00:10
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ225 (V_SBoss)
19:15
VII
1h45p
Bay thẳng
21:00
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ217 (V_SBoss)
14:10
VII
1h50p
Bay thẳng
16:00
SGN
3.200.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ219 (Y_SBoss)
19:50
VII
1h45p
Bay thẳng
21:35
SGN
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (I-Phổ thông)
09:35
VII
2h05p
Bay thẳng
11:40
SGN
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (I-Phổ thông)
20:40
VII
2h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (C-Th/gia linh hoạt)
16:15
VII
2h00p
Bay thẳng
18:15
SGN
3.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1267 (C-Th/gia linh hoạt)
16:25
VII
2h00p
Bay thẳng
18:25
SGN
3.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:55
VII
2h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
3.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7261 (J-Th/gia linh hoạt)
19:20
VII
2h00p
Bay thẳng
21:20
SGN
3.789.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1155 (Bamboo Business)
09:10
VII
2h00p
Bay thẳng
11:10
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1153 (Bamboo Business)
18:25
VII
1h55p
Bay thẳng
20:20
SGN
3.800.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (C-Th/gia linh hoạt)
09:35
VII
2h05p
Bay thẳng
11:40
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1261 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
VII
2h00p
Bay thẳng
12:55
SGN
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (C-Th/gia linh hoạt)
20:40
VII
2h00p
Bay thẳng
22:40
SGN
3.829.000 ₫
+10 điểm