22 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 07/06/2020 (16/4 âm lịch)
Vinh
Singapore
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
BL
BL555-BL111 (Starter Base)
21:10
VII
13h00p
1 điểm dừng
10:10
SIN
2.312.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (E-Siêu tiết kiệm)
09:25
VII
9h50p
1 điểm dừng
19:15
SIN
2.401.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (E-Siêu tiết kiệm)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.867.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4061 (E-Siêu tiết kiệm)
21:10
VII
15h00p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.867.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1714 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
19:25
VII
16h30p
1 điểm dừng
11:55
SIN
3.566.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
VII
9h50p
1 điểm dừng
19:15
SIN
3.823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4061 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
VII
15h00p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
VII
9h50p
1 điểm dừng
19:15
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1714 (B-P/thông tiêu chuẩn)
19:25
VII
16h30p
1 điểm dừng
11:55
SIN
5.011.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8312 (L-P/thông tiết kiệm)
09:20
VII
9h55p
2 điểm dừng
19:15
SIN
5.221.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1265 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:30
VII
22h25p
2 điểm dừng
11:55
SIN
6.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4061 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
VII
15h00p
1 điểm dừng
12:10
SIN
7.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1265 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
VII
22h25p
2 điểm dừng
11:55
SIN
7.808.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8312 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
VII
9h55p
2 điểm dừng
19:15
SIN
8.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1714 (J-Th/gia linh hoạt)
19:25
VII
16h30p
1 điểm dừng
11:55
SIN
11.420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (J-Th/gia linh hoạt)
09:25
VII
9h50p
1 điểm dừng
19:15
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (J-Th/gia linh hoạt)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1263 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:25
VII
9h50p
1 điểm dừng
19:15
SIN
13.727.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1269 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
13.727.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1265 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
VII
22h25p
2 điểm dừng
11:55
SIN
15.428.000 ₫
+10 điểm