1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 24/06/2020 (4/5 âm lịch)
Vinh
Singapore
chủ nhật, 21/06
thứ hai, 22/06
thứ ba, 23/06
thứ tư, 24/06
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
BL
BL555-BL111 (Starter Base)
21:10
VII
13h00p
1 điểm dừng
10:10
SIN
2.072.000 ₫
+10 điểm