1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 12/09/2020 (25/7 âm lịch)
Vinh
Singapore
thứ tư, 09/09
thứ năm, 10/09
thứ sáu, 11/09
thứ bảy, 12/09
chủ nhật, 13/09
thứ hai, 14/09
thứ ba, 15/09
BL
BL555-BL111 (Starter Base)
21:10
VII
13h00p
1 điểm dừng
10:10
SIN
1.412.000 ₫
+10 điểm