1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 18/09/2020 (2/8 âm lịch)
Vinh
Singapore
thứ ba, 15/09
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
BL
BL555-BL111 (Starter Base)
21:10
VII
13h00p
1 điểm dừng
10:10
SIN
1.612.000 ₫
+10 điểm