1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Vinh
Singapore
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
BL
BL555-BL111 (Starter Base)
21:10
VII
13h00p
1 điểm dừng
10:10
SIN
1.412.000 ₫
+10 điểm