21 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 08/07/2020 (18/5 âm lịch)
Vinh
Singapore
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
VN
VN1269 (E-Siêu tiết kiệm)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.867.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (E-Siêu tiết kiệm)
21:10
VII
15h00p
1 điểm dừng
12:10
SIN
2.867.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
VII
8h00p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.263.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
09:25
VII
8h00p
1 điểm dừng
17:25
SIN
3.823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
21:10
VII
15h00p
1 điểm dừng
12:10
SIN
3.823.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:25
VII
8h00p
1 điểm dừng
17:25
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (B-P/thông tiêu chuẩn)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
4.195.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8312 (L-P/thông tiết kiệm)
09:20
VII
9h55p
2 điểm dừng
19:15
SIN
5.221.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:25
VII
16h45p
2 điểm dừng
12:10
SIN
5.524.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:25
VII
16h45p
2 điểm dừng
12:10
SIN
5.547.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
13:30
VII
22h25p
2 điểm dừng
11:55
SIN
6.573.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4061 (M-P/thông tiêu chuẩn)
21:10
VII
15h00p
1 điểm dừng
12:10
SIN
7.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (S-P/thông tiêu chuẩn)
13:30
VII
22h25p
2 điểm dừng
11:55
SIN
7.808.000 ₫
+10 điểm
VN
VN8312 (S-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
VII
9h55p
2 điểm dừng
19:15
SIN
8.460.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (J-Th/gia linh hoạt)
09:25
VII
8h00p
1 điểm dừng
17:25
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (J-Th/gia linh hoạt)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
12.818.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1263 (D-Th/gia tiết kiệm)
09:25
VII
8h00p
1 điểm dừng
17:25
SIN
13.727.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1269 (D-Th/gia tiết kiệm)
20:35
VII
15h35p
1 điểm dừng
12:10
SIN
13.727.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1714 (C-Th/gia linh hoạt)
19:25
VII
16h45p
2 điểm dừng
12:10
SIN
15.125.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1265 (C-Th/gia linh hoạt)
13:30
VII
22h25p
2 điểm dừng
11:55
SIN
15.428.000 ₫
+10 điểm