3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 19/04/2021 (8/3 âm lịch)
Vinh
Cần Thơ
thứ sáu, 16/04
thứ bảy, 17/04
chủ nhật, 18/04
thứ hai, 19/04
thứ ba, 20/04
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
VJ
VJ481 (U_Eco)
14:00
VII
1h50p
Bay thẳng
15:50
VCA
609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ481 (U_Deluxe)
14:00
VII
1h50p
Bay thẳng
15:50
VCA
909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ481 (V_SBoss)
14:00
VII
1h50p
Bay thẳng
15:50
VCA
1.338.000 ₫
+10 điểm