3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/04/2021 (12/3 âm lịch)
Vinh
Cần Thơ
thứ ba, 20/04
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
thứ sáu, 23/04
thứ bảy, 24/04
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
VJ
VJ481 (A_Eco)
14:00
VII
1h50p
Bay thẳng
15:50
VCA
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ481 (A_Deluxe)
14:00
VII
1h50p
Bay thẳng
15:50
VCA
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ481 (V_SBoss)
14:00
VII
1h50p
Bay thẳng
15:50
VCA
1.338.000 ₫
+10 điểm