3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 28/04/2021 (17/3 âm lịch)
Vinh
Cần Thơ
chủ nhật, 25/04
thứ hai, 26/04
thứ ba, 27/04
thứ tư, 28/04
thứ năm, 29/04
thứ sáu, 30/04
thứ bảy, 01/05
VJ
VJ481 (L_Eco)
14:00
VII
1h50p
Bay thẳng
15:50
VCA
1.329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ481 (L_Deluxe)
14:00
VII
1h50p
Bay thẳng
15:50
VCA
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ481 (Y_SBoss)
14:00
VII
1h50p
Bay thẳng
15:50
VCA
3.600.000 ₫
+10 điểm