2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 22/04/2021 (11/3 âm lịch)
Vinh
Côn Đảo
thứ hai, 19/04
thứ ba, 20/04
thứ tư, 21/04
thứ năm, 22/04
thứ sáu, 23/04
thứ bảy, 24/04
chủ nhật, 25/04
QH
QH1071 (ECONOMYFLEX)
12:45
VII
2h05p
Bay thẳng
14:50
VCS
3.380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1071 (BUSINESSSMART)
12:45
VII
2h05p
Bay thẳng
14:50
VCS
3.450.000 ₫
+10 điểm