2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 23/10/2020 (7/9 âm lịch)
Kiên Giang
TP Hồ Chí Minh
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
chủ nhật, 25/10
thứ hai, 26/10
VN
VN 8002 (K-P/thông tiết kiệm)
07:05
VKG
55p
Bay thẳng
08:00
SGN
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 8002 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:05
VKG
55p
Bay thẳng
08:00
SGN
1.299.000 ₫
+10 điểm