Trạng thái chuyến bay VN7383

Vasco - VN7383

Ho Chi Minh City (SGN)

Đã hạ cánh

(SGN) Ho Chi Minh City

0 giây
Vasco

Số hiệu

VN-B221

Máy bay

ATR 72-500

Đúng giờ

52

Chậm

5

Trễ/Hủy

2
95%

Đúng giờ

Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày

Lịch sử giá hành trình Ho Chi Minh City(SGN) đi Ho Chi Minh City(SGN)

colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x

Lịch chuyến bay VN7383

Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
Giờ bayKhởi hànhĐếnCất cánhHạ cánh
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
--:--Đúng giờ
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 12 phút
Đang cập nhật
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 3 phútSớm 20 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 2 phútSớm 25 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 15 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Đúng giờ Sớm 19 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 1 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 15 phútSớm 8 phút
Đang cập nhật
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
--:----:--
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 1 phútSớm 9 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 27 phútTrễ 10 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 17 phútSớm 6 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 14 phútSớm 6 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 10 phútSớm 8 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 9 phútSớm 9 phút
Đang cập nhật
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
--:--
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 18 phútSớm 4 phút
Đang cập nhật
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
--:--
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 32 phútĐúng giờ
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Đúng giờ Sớm 12 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 2 phút
Đang cập nhật
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
--:--
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 38 phútTrễ 8 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 15 phútSớm 2 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 1 giờ, 8 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 11 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 23 phútSớm 2 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 9 phútSớm 18 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 5 phútSớm 33 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 4 phútSớm 30 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 22 phútSớm 24 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 1 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 40 phútTrễ 11 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 12 phútSớm 38 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 8 phútSớm 27 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 19 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 1 phútSớm 34 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 5 phútSớm 32 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 3 phútSớm 24 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 1 phútSớm 34 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 1 giờ, 3 phútĐúng giờ
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 12 phútSớm 1 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 1 giờ, 1 phútĐúng giờ
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 13 phútSớm 14 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 1 giờ, 16 phútTrễ 45 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 46 phútTrễ 18 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 13 phútSớm 35 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 6 phútSớm 34 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 2 phútSớm 16 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 6 phútSớm 2 giờ, 1 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 47 phútTrễ 31 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 4 phútSớm 16 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Đúng giờ Sớm 16 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 39 phútTrễ 10 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 5 phútSớm 1 giờ, 4 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 4 phútSớm 1 giờ, 12 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Đúng giờ
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 15 phútSớm 12 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 8 phútSớm 10 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 19 phútTrễ 2 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 22 phútTrễ 4 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 9 phútSớm 47 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 25 phútTrễ 2 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 5 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 47 phútTrễ 18 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Trễ 2 giờ, 52 phútTrễ 2 giờ, 15 phút
Đã hạ cánh
Ho Chi Minh City (SGN)
Ho Chi Minh City (SGN)
Sớm 8 phútSớm 34 phút

Chuyến bay cùng hành trình Ho Chi Minh City(SGN) đi Ho Chi Minh City(SGN)

HãngSố hiệuCất cánhHạ cánh

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh