Trạng thái chuyến bay VN1673

Vietnam Airlines - VN1673

Haiphong (HPH)

Đã hạ cánh

(DAD) Da Nang

55 phút
Vietnam Airlines

Số hiệu

VN-A606

Máy bay

Airbus A321-231

Đúng giờ

94

Chậm

4

Trễ/Hủy

1
98%

Đúng giờ

Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
ngày

Lịch sử giá hành trình Haiphong(HPH) đi Da Nang(DAD)

colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x
colum
x

Lịch chuyến bay VN1673

Dữ liệu cập nhật 14 ngày gần nhất
Giờ bayKhởi hànhĐếnCất cánhHạ cánh
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 4 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 2 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 1 phútSớm 18 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 5 phútSớm 30 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 7 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 1 giờ, 16 phútTrễ 52 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 5 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 2 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 1 phútSớm 20 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 34 phútTrễ 11 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 5 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Đúng giờ Sớm 19 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 28 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 8 phútSớm 12 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 10 phútSớm 11 phút
Đang cập nhật
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
--:--
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 1 giờTrễ 37 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 4 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 25 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 3 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 4 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 2 phútSớm 18 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 7 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 1 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 5 phútSớm 27 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 3 phútSớm 20 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 4 phútSớm 17 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 5 phútSớm 27 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 8 phútSớm 16 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 3 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 2 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 6 phútSớm 12 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 7 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 22 phútSớm 1 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 1 phútSớm 13 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Đúng giờ Sớm 23 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 8 phútSớm 2 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 3 phútSớm 20 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 2 phútSớm 18 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 6 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 4 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 3 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 42 phútTrễ 18 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 12 phútSớm 11 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 14 phútSớm 7 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 1 phútSớm 24 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 2 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 2 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 2 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 9 phútSớm 14 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 32 phútTrễ 13 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 1 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 11 phútSớm 7 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 22 phútĐúng giờ
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 7 phútSớm 18 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 26 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 27 phútTrễ 1 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 24 phútTrễ 3 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Đúng giờ Sớm 16 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Đúng giờ Sớm 24 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 1 phútSớm 23 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 19 phútSớm 4 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 7 phútTrễ 9 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Đúng giờ Sớm 22 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 47 phútTrễ 26 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 37 phútTrễ 12 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 2 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 54 phútTrễ 28 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 3 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 2 phútSớm 21 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 5 phútSớm 18 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 10 phútSớm 15 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 8 phútSớm 12 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 5 phútSớm 27 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 29 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 5 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 3 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 31 phútTrễ 7 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 2 phútSớm 16 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 2 phútSớm 20 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 1 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 11 phútSớm 12 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 21 phútĐúng giờ
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 3 phútSớm 19 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 4 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 1 phútSớm 26 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 3 phútSớm 28 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 9 phútSớm 1 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Trễ 1 phútSớm 22 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 5 phútSớm 18 phút
Đã hạ cánh
Haiphong (HPH)
Da Nang (DAD)
Sớm 5 phútSớm 22 phút

Chuyến bay cùng hành trình Haiphong(HPH) đi Da Nang(DAD)

HãngSố hiệuCất cánhHạ cánh
VJ723

VietJet Air

17/04/2024
1 giờ, 15 phút
Xem chi tiết

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh