Bangkok (BKK) TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 2, 2021
TP Hồ Chí Minh Bangkok (BKK)
Live 30
tháng 2, 2021
2021
Th02
T2T3T4T5T6T7CN
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
21
22
11
23
12
24
13
25
14
26
15/1
27
16
28
17
01
18
02
19
03
20
04
21
05
22
06
23
07
24
08
25
09
26
10
27
11
28
12
29
13
1/2
14
2
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.