Đà Nẵng Bangkok (BKK)
Live 30
tháng 5, 2020
Bangkok (BKK) Đà Nẵng
Live 30
tháng 5, 2020
T2T3T4T5T6T7CN
27
5
28
6
29
7
30
8
02
03
04
05
06
07
15/4
1315K
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
01
10
02
11
03
12
04
13
05
14
06
15/4
07
16
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.