Hà Nội Buôn Mê Thuột
Live 30
tháng 4, 2021
2021
Thg 04
T2T3T4T5T6T7CN
29
17
30
18
31
19
01
20
02
21
03
22
04
23
05
24
06
25
07
26
08
27
09
28
10
29
11
30
12
1/3
13
2
14
3
15
4
16
5
17
6
18
7
19
8
20
9
21
10
23
12
89K
24
13
89K
25
14
89K
26
15/3
89K
27
16
89K
28
29
30
01
20
02
21
03
22
04
23
05
24
06
25
07
26
08
27
09
28
Buôn Mê Thuột Hà Nội
Live 30
tháng 4, 2021
2021
Thg 04
T2T3T4T5T6T7CN
29
17
30
18
31
19
01
20
02
21
03
22
04
23
05
24
06
25
07
26
08
27
09
28
10
29
11
30
12
1/3
13
2
14
3
15
4
16
5
17
6
18
7
19
8
20
9
21
10
22
23
24
25
26
15/3
499K
27
28
29
30
19
99K
01
20
02
21
03
22
04
23
05
24
06
25
07
26
08
27
09
28