Hà Nội Thượng Hải
Live 30
tháng 5, 2020
Thượng Hải Hà Nội
Live 30
tháng 5, 2020
T2T3T4T5T6T7CN
27
5
28
6
29
7
30
8
02
03
04
05
06
07
15/4
5161K
08
16
09
10
11
12
13
14
15
16
17
25
18
19
20
21
22
23
01
10
02
11
03
12
04
13
05
14
06
15/4
07
16
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.