Phú Quốc Hải Phòng
Live 30
tháng 1, 2021
2021
Th01
T2T3T4T5T6T7CN
28
15/11
29
16
30
17
31
18
01
19
02
20
03
21
04
22
05
23
06
24
07
25
08
26
09
27
10
28
11
29
12
30
13
1/12
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
21
22
23
11
85K
24
25
26
27
15/12
1609K
28
16
85K
29
30
31
01
20
02
21
03
22
04
23
05
24
06
25
07
26
Hải Phòng Phú Quốc
Live 30
tháng 1, 2021
2021
Th01
T2T3T4T5T6T7CN
28
15/11
29
16
30
17
31
18
01
19
02
20
03
21
04
22
05
23
06
24
07
25
08
26
09
27
10
28
11
29
12
30
13
1/12
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
20
21
22
23
24
25
26
27
15/12
309K
28
16
85K
29
30
18
85K
31
01
20
02
21
03
22
04
23
05
24
06
25
07
26
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.