Pleiku TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 5, 2020
TP Hồ Chí Minh Pleiku
Live 30
tháng 5, 2020
T2T3T4T5T6T7CN
27
5
28
6
29
7
30
8
01
02
03
11
99K
04
12
99K
05
13
99K
06
14
68K
07
15/4
99K
08
16
99K
09
17
99K
10
18
99K
11
19
99K
12
20
68K
13
21
69K
14
22
99K
15
23
99K
16
24
99K
17
25
68K
18
26
68K
19
27
68K
20
28
99K
21
29
99K
22
30
99K
23
1/4
99K
24
25
26
27
28
29
30
31
01
10
02
11
03
12
04
13
05
14
06
15/4
07
16
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.