TP Hồ Chí Minh Bangkok (BKK)
Live 30
tháng 6, 2020
Bangkok (BKK) TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 6, 2020
T2T3T4T5T6T7CN
01
02
03
04
05
06
15/4
970K
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
24
25
26
27
29
30
01
11
02
12
03
13
04
14
05
15/5
06
16
07
17
08
18
09
19
10
20
11
21
12
22
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.