TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng
Live 30
tháng 4, 2021
Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 4, 2021
2021
Th04
T2T3T4T5T6T7CN
29
17
30
18
31
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
1/3
909K
13
21
22
23
24
25
26
15/3
909K
27
28
29
30
01
20
02
21
03
22
04
23
05
24
06
25
07
26
08
27
09
28
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.