TP Hồ Chí Minh Frankfurt
Live 30
tháng 6, 2020
Frankfurt TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 6, 2020
T2T3T4T5T6T7CN
01
10
02
11
03
12
04
13
05
14
06
15/4
9884K
07
16
08
17
09
10
19
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
01
11
02
12
03
13
04
14
05
15/5
06
16
07
17
08
18
09
19
10
20
11
21
12
22
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.