TP Hồ Chí Minh Hải Phòng
Live 30
tháng 11, 2020
2020
Th11
Hải Phòng TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 11, 2020
2020
Th11
T2T3T4T5T6T7CN
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15/9
01
02
17
99K
03
18
99K
04
19
99K
05
20
99K
06
21
99K
07
22
99K
08
09
24
99K
10
25
99K
11
26
99K
12
27
99K
13
28
99K
14
29
99K
15
1/10
259K
16
17
18
19
20
21
22
23
24
10
99K
25
11
99K
26
12
99K
27
28
29
15/10
399K
30
01
17
02
18
03
19
04
20
05
21
06
22
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.