TP Hồ Chí Minh Hải Phòng
Live 30
tháng 4, 2021
2021
Th04
Hải Phòng TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 4, 2021
2021
Th04
T2T3T4T5T6T7CN
29
17
30
18
31
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
29
11
30
12
21
22
11
23
12
24
13
25
14
26
15/3
27
28
29
30
01
20
02
21
03
22
04
23
05
24
06
25
07
26
08
27
09
28
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.