TP Hồ Chí Minh Hải Phòng
Live 30
tháng 7, 2021
Hải Phòng TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 7, 2021
2021
Th07
T2T3T4T5T6T7CN
28
19
29
20
30
21
01
22
02
03
04
05
06
07
08
09
10
16
17
18
19
20
21
22
23
24
15/6
499K
25
26
27
28
29
30
31
01
23
02
24
03
25
04
26
05
27
06
28
07
29
08
1/7
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.