TP Hồ Chí Minh Osaka
Live 30
tháng 5, 2020
Osaka TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 5, 2020
T2T3T4T5T6T7CN
27
5
28
6
29
7
30
8
02
03
04
05
06
07
15/4
799K
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1/4
999K
25
30
01
10
02
11
03
12
04
13
05
14
06
15/4
07
16
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.