TP Hồ Chí Minh Osaka
Live 30
tháng 10, 2020
Osaka TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 10, 2020
T2T3T4T5T6T7CN
28
12
29
13
30
14
01
15/8
9600K
02
03
04
05
06
07
08
22
09
10
11
12
13
14
15
16
17
26
27
28
29
30
31
15/9
9600K
01
16
02
17
03
18
04
19
05
20
06
21
07
22
08
23
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.