TP Hồ Chí Minh Melbourne
Live 30
tháng 9, 2020
2020
Th09
Melbourne TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 9, 2020
2020
Th09
T2T3T4T5T6T7CN
31
13
01
02
15/7
7098K
03
04
05
06
07
08
09
22
10
11
12
13
14
15
16
17
23
7
26
27
28
29
30
14
01
15/8
02
16
03
17
04
18
05
19
06
20
07
21
08
22
09
23
10
24
11
25
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.