TP Hồ Chí Minh Narita
Live 30
tháng 8, 2020
Narita TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 8, 2020
2020
Th08
T2T3T4T5T6T7CN
27
7
28
8
29
9
30
10
31
11
01
12
02
03
14
04
15/6
05
06
17
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
28
29
30
12
31
01
14
02
15/7
03
16
04
17
05
18
06
19
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.