TP Hồ Chí Minh Singapore
Live 30
tháng 5, 2020
Singapore TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 5, 2020
T2T3T4T5T6T7CN
27
5
28
6
29
7
30
8
02
03
04
05
06
07
15/4
115K
08
09
10
11
12
13
14
15
23
99K
16
24
99K
17
18
19
27
99K
20
21
22
23
1/4
499K
25
26
27
28
29
30
01
10
02
11
03
12
04
13
05
14
06
15/4
07
16
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.