Singapore TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 8, 2020
TP Hồ Chí Minh Singapore
Live 30
tháng 8, 2020
2020
Th08
T2T3T4T5T6T7CN
27
7
28
8
29
9
30
10
31
11
01
02
03
04
15/6
1030K
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1/7
327K
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
14
02
15/7
03
16
04
17
05
18
06
19
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.