Sydney TP Hồ Chí Minh
Live 30
tháng 4, 2020
TP Hồ Chí Minh Sydney
Live 30
tháng 4, 2020
T2T3T4T5T6T7CN
30
7
31
8
01
9
02
03
04
05
06
07
15/3
5579K
08
09
10
11
12
13
14
15
23
16
17
18
19
20
21
22
30
23
29
7
01
9
02
10
03
11
04
12
05
13
06
14
07
15/4
08
16
09
17
10
18
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.