Live 30
tháng 7
tháng 8
tháng 9
tháng 10
tháng 11
tháng 12
tháng 1
tháng 2
tháng 3
Đà Nẵng
Cần Thơ
Cần Thơ
Đà Nẵng
Hải Phòng
Cần Thơ
Cần Thơ
Hải Phòng
Cần Thơ
Nha Trang
Nha Trang
Cần Thơ
Thanh Hóa
Cần Thơ
Cần Thơ
Thanh Hóa
Cần Thơ
Đài Loan
Đài Loan
Cần Thơ
Cần Thơ
Seoul
Seoul
Cần Thơ
Cần Thơ
Đà Lạt
Đà Lạt
Cần Thơ
Vinh
Cần Thơ
Cần Thơ
Vinh
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.