Cần Thơ Hà Nội
Live 30
tháng 10, 2021
2021
Th10
T2T3T4T5T6T7CN
27
21
28
22
29
23
30
24
01
25
02
26
03
27
04
28
05
29
06
1/9
07
2
08
3
09
4
10
5
11
6
12
7
13
8
15
16
17
18
19
20
15/9
599K
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26
01
27
02
28
03
29
04
30
05
1/10
06
2
07
3
Hà Nội Cần Thơ
Live 30
tháng 10, 2021
2021
Th10
T2T3T4T5T6T7CN
27
21
28
22
29
23
30
24
01
25
02
26
03
27
04
28
05
29
06
1/9
07
2
08
3
09
4
10
5
11
12
13
14
15
16
11
88K
17
12
88K
18
13
19
14
20
15/9
21
16
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
30
25
31
26
01
27
02
28
03
29
04
30
05
1/10
06
2
07
3
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.