Vientiane (Laos) Hà Nội
Live 30
tháng 9, 2020
Hà Nội Vientiane (Laos)
Live 30
tháng 9, 2020
T2T3T4T5T6T7CN
31
13
01
02
15/7
4428K
03
04
05
06
07
08
21
09
10
11
24
12
13
14
27
15
16
17
26
27
11
28
29
30
01
15/8
02
16
03
17
04
18
05
19
06
20
07
21
08
22
09
23
10
24
11
25
Giá vé chưa bao gồm thuế & phí sân bay.