Đặt vé xe trực tuyến

From
Value
To
Value
To
Value
submit

Cần ThơBX Miền Tây - 24/02/2024 (15/1 âm lịch)

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
10:00 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
13:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
16:00 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
19:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
20:00 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
23:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
13:00 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
16:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
18:00 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
21:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
06:00 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
09:30 AM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
11:00 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
14:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
09:00 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
12:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
03:00 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
06:30 AM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
04:00 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
07:30 AM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 3 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
02:00 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
05:30 AM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
07:00 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
10:30 AM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 7 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
19:00 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
22:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
08:00 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
11:30 AM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
14:00 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
17:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 6 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
17:00 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
20:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
05:00 AM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
08:30 AM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 9 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
12:00 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
15:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Giá tốt nhất & Nhanh nhất & Đánh giá tốt nhất

Vũ Linh limousine
4.7 (1055)

Limousine 9 chỗ
15:00 PM
Văn Phòng Công ty Vũ Linh
3 giờ, 30 phút
18:30 PM
VP Sài Gòn
Giá từ 200.000 ₫

Chỉ còn 8 chỗ trống

Nhanh nhất

Giáp Diệp
3.8 (178)

Limousine giường phòng 20 chỗ
01:10 AM
Cần Thơ (Dọc Quốc Lộ 1A)
3 giờ, 30 phút
04:40 AM
Bến Xe Miền Tây
310.000 ₫

10 chỗ trống

* Vé thuộc chuyến 22:00 23-02-2024 Cà Mau - Bến Xe Miền Tây (Limousine giường phòng)

Bạn muốn đặt chỗ nhanh? Hãy tải ngay ứng dụng!

Ứng dụng 12BAY.VN hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Hỗ trợ Khách hàng

1900-2642

Công ty TNHH TM DV Nguyễn Dương. Mã số DN: 0316751330. Lô 11, Biệt Thự 2, Khu Đô Thị Hà Đô, P.Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh